Miliony za ideje

štwórtk, 26. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za regionalne wuwiće a towarstwo Sakski krajny kuratorij Wjesny rrum stej dobyćerjow wubědźowanja „simul+ Kreativ“ wozjewiłoj. Z cyłkownje 558 zapodatych namjetow bu 198 projektowych idejow wuzwolenych, kotrež spěchuja so po štyrjoch modulach z dohromady tři milionami eurami. Mjez druhim přewostaja we wobłuku segmenta „Kreatiwnje žiwi być a dźěłać“ projektej města Kulow, Genealogiskeho centruma Schröter a Serbskeho instituta „Bachtać ze Schadowitzom“ 80 000 eurow. Pjenjezy maja so za přetwar Kulowskeho torhošća na „městnosć wotkrywanja a wuchadźišćo Krabatoweje dožiwjenskeje tury“ nałožować. Spěchowanskemu towarstwu Serbskeho muzeja přiznachu w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ 5 000 eurow za zwoprawdźenje „mobilneho poskitka ‚Muzej olé! Geschichte und Kultur erfahren‘ za zeznawanje, nałožowanje a dožiwjenje rěče, stawiznow a kultury Serbow“. W samsnym segmenće spěchuja z 10 000 eurami prezentaciju towarstwa Kólesko „Gładźarnica“ wo Slepjanskej drasće.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND