Dźiwje pčołki maja nětko paradiz

štwórtk, 26. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskim Hrodźišku přepodachu minjenu sobotu wosebite městno za dźiwje pčołki a dalše insekty.  Foto: Carmen Schumann Na Budyskim Hrodźišku přepodachu minjenu sobotu wosebite městno za dźiwje pčołki a dalše insekty. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wosebitu płoninu za překasancy, předewšěm za dźiwje pčołki maja nětko na Budyskim Hrodźišku. Na wuchodnym róžku wotpołožichu hromadu mortweho drjewa a připrawichu tak mjenowany sandarium, pěskojte městno, hdźež móža insekty w zemi hnězdźić. Zo bychu wone tež dosć picy namakali, su tež štomy, kerki a kwětki nasadźene.

Hižo w septembru běchu so měšćanscy wozelenjerjo z čłonami pčołarskeho towarstwa Delni sprjewiny doł Budyšin zetkali a teren přihotowali. Minjenu ­sobotu wobstarachu poslednje dźěła a w přitomnosći sponsorow płoninu swojemu zaměrej přepodachu. Tež nowy twarski měšćanosta Budyšina Heiko Nowak bě přišoł a so wobdźělnikam za jich angažement dźakował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND