Za tepjenje nowy puć trěbny

štwórtk, 26. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada wažne wobzamknjenje cofnyć dyrbjała

Njeswačidło (JK/SN). Hižo w juliju bě Njeswačanska gmejnska rada wobzamknyła, dale wjesć resp. wobnowić zrěčenje k zastaranju zakładneje šule a sportownje z ćopłotu. Tehdy bě po dlěšej, zdźěla kontrowersnej diskusiji k wobzamknjenju a pozdźišemu zrěčenju dóšło. Za produkciju ćopłoty měješe so přewažnje drjewo zasadźować, kotrež měješe so z bliskich lěsow dodawać.

Na njedawnym posedźenju radźićeljo mjenowane wobzamknjenje z julija zaso cofnychu. Pozadk bě pokiw prawniskeho dohladowanskeho zarjada Budyskeho wokrjesa. Tón bě dóstał wjacore dopisy z Njeswačanskeje gmejny, w kotrychž na pozdatne negatiwne wuskutki mje­nowa­neho zrěčenja pokazachu. Dopisowar wopodstatni wopačnosć zrěčenja z fa­lowacym drjewom a z nic efektiwnym ­tepjenjom.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND