Zo njeby k njeskutkam dóšło

wutora, 07. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłowy kruh chce znjewužiwanju dźěći w interneće zadźěwać

Wojerecy (AK/SN). Pod hesłom „Hladać a nic ignorować“ chcedźa poradźowarjo woporow, policija, justica a komuny lěpje wo splažnym njewužiwanju dźěći a młodostnych w interneće informować. Tole su čłonojo dźěłoweho kruha „splažna namóc“ Budyskeho a Wojerowskeho wokrjesa wobkrućili. „Wot januara 2024 přetworimy wurjadnu přepytowansku skupinu „dźěćaca pornografija“ na nowy komisariat 13. Tam zaběra so potom 13 sobudźěłaćerjow zaměrnje jenož z tutej temu“, rozłoži kriminalny wyši komisar Steffen Mehnert, nawoda přepytowanskeje skupiny za dźěćacu pornogra­fiju Zhorjelskeje policajskeje direkcije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND