Wotpokazuja wudobywanje kopora

štwórtk, 16. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejny Slepo, Trjebin a Dźěwin kaž tež wjesna rada Rowno wotpokazuja planowane wudobywanje kopora w regionje. Tole su w pisomnym stejnišću wozjewili.

Slepo/Trjebin/Dźěwin (AK/SN). Firma Koporowy šćěpjel Łužica tzwr (KSL) chce po planach na dohromady 45 hektarach mjez Grodkom a Slepom wot lěta 2035 do 2055 lětnje pjeć milionow tonow kopora wudobywać. Cyłkowne mnóstwo wudobywanja trochuje KSL na 100 milionow tonow kopora. Na Slepjanskim składźišću KSL tuchwilu wudobywać nochce.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND