W nuznym padźe dale zhromadnje

póndźela, 27. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Město Běła Woda a susodna gmejna Wuskidź (Weißkeißel) kaž tež Krušwica (Krauschwitz) maja dale zhromadnu wjesnu škričkowansku stražu za alarměrowanje w nuzowej situaciji abo při katastrofach. K tomu je so měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wuprajiła. Tuž su wotpowědne dorěčenje z Wuskidźu a Krušwicu jednohłósnje wobzamknyli.

Wjesna škričkowanska straža ma centralnu wuchowansku stražu we Wojerecach wolóžić. Nadawk tajkeje straže w Běłej Wodźe je, přirjadowane mocy, kotrež z nawodneje straže dochadźeja, koordinować a rozdźěleć. To potrjechi na přikład škody při sylnym dešću, při wysokej wodźe, wichoru, hdyž milina na wjetšim arealu wupadnje, wjetše wohenje w lěsu abo łukach kaž tež wulku ličba zranjenych po njezbožu w tamnišej kónčinje. Wjesna škričkowanska straža, tak rěka w podłožkach k wothłosowanju, wob­steji zhromadnje z woběmaj gmejnomaj hižo z lěta 2019.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND