Přećah wjeršk póstnicow

wutora, 13. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo wjele lět so twarcy wozow z Nowoslic na póstniskim ćahu w Kulowje wobdźěleja. Za wčerawši wulki podawk rozsudźichu so za temu ze znatym pěskowym mužikom. Konstantin Hrjehor Hižo wjele lět so twarcy wozow z Nowoslic na póstniskim ćahu w Kulowje wobdźěleja. Za wčerawši wulki podawk rozsudźichu so za temu ze znatym pěskowym mužikom. Konstantin Hrjehor

318. Kulowska karnewalowa sezona so dźensa w połnocy skónči

Kulow. Póstniske wjedro měnješe sobotu z noricami a norami jara derje, njedźelu nic tak derje a wčera póndźelu potom poł a poł. Při wulkim ćahu po piwowym městačku bě wjedro při prěnim přechodźe mjenujcy chětro rjane, při druhim pak přewšo pancate. Po prěnim kole běchu prěni hosćo hižo zaso domoj jěli.

Wjacori hosćićeljo w 24 barach pak přihotowachu so hižo na popołdniše a wječorne pohosćenje. Tak tež Birgit Bartowa, mějićelka bary na Ždźarjanskej droze: „To smy róžowu póndźelu hižo wjacore razy dožiwili. Najprjedy hejsowaše so při rjanym wjedrje a po połojcy so wjedro změni. Tak je to tež dźensa.“ Bartec swójba ze swojimi přećelemi a pomocnikami pak wjele wot dešća a šwihelow njepytny, wšako pohosćeše wona po prěnim přechodźe wulkeho přećaha hižo swojich hosći, a to mjez druhim z kwasnej poliwku, rybičkowymi całtami a samopječenymi tortami.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Aktualne starosće ratarjow zapřijachu Brěžčenjo do swojeho póstniskeho woza, na kotrymž běchu tež politikarjo napodobnjeni.
dalši wobraz (2) Lubowarjo motorsporta drje su wosebje wulke woči činili, jako awto formule 1 z Kulowca w póstniskim ćahu sobu jědźeše.
dalši wobraz (3) Jedyn z najwjetšich wozow přijědźe kóžde lěto z Noweje Wjeski.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND