Woda w Liškowskim jězoru dale stupa

štwórtk, 15. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad z Łućanskeje wuhladneje wěže na Liškowski jězor, lětsa kónc januara: Po pjeć lětach zapławjenja je nimale dospołnje z wodu pokryty.  Foto: LEAG/Norman Gäbler Pohlad z Łućanskeje wuhladneje wěže na Liškowski jězor, lětsa kónc januara: Po pjeć lětach zapławjenja je nimale dospołnje z wodu pokryty. Foto: LEAG/Norman Gäbler

Choćebuz (SN/MiP). „Hač na mały wot­rězk ‚Tranitzhaff‘ na juhowuchodźe je Liškowski jězor (Ostsee) prěni raz nimale scyła z wodu pokryty“, to wozjewi tydźenja energijowy koncern LEAG na swojej internetnej stronje. Tuchwilny staw wody jězora je 60,2 metrow nad nulu a cyłkowny wolumen wody je z tym na 130 milionow kubiknych metrow rozrostł. Start zapławjenskich dźěłow běše w aprylu 2019. Wot lońšeho oktobra sem je LEAG dohromady něhdźe 30 milionow kubiknych metrow wody ze Sprjewje do jězora pušćiła. Po doskónčnym napjelnjenju změje Liškowski jězor cyłkownje 256 milionow kubiknych metrow wody.

Dr. Thomas Koch, nawoda wotrjada za geotechniku w koncernje, je z wuwićom něhdyšeje wuhloweje jamy w sewjeru Choćebuza jara spokojom: „Dospołnje z wodu pokryty Liškowski jězor je wažny měznik w krajinowym a infrastrukturnym projekće, kotryž ma tež wulki wuznam za region“. Přiwšěm wšak budu hišće někotre zapławjenske fazy hač k planowanemu doskónčnemu stawej wody we wysokosći 62,5 metrow nad nulu trěbne. „Krok po kroku pak wuwiwa so projekt k jězorej, na kotryž mnozy hižo žadosćiwje čakaja“, wón podšmórnje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND