Druhi raz „kowarnja talentow“

štwórtk, 15. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiska komornohudźbna akademija rěka format, z kotrymž chce Hornjołužiski komornohudźbny festiwal „kowarnju talentow za wulce wobdarjenych młodych wuměłcow“ wutworić a tak w dwulětnym rytmusu muzikaliski dorost regiona spěchować. Wčera je druhi raz wuhotowana akademija z 15 wobdźělnikami na Hrodźišćanskim hrodźe zaběžała.

Zhorjelc/Hrodźišćo (SN/bn). „Wjeselu so, zo móžemy w našej lětušej akademiji prěni raz smyčkarjow, drjewjanych a blachowych dujerjow jenak wobkedźbować. Johan Wolfgang von Goethe je rjekł: ‚Hudźba je najrjeńša a zdobom jenička rěč, kotraž so wšudźe na tymle swěće zrozumi.‘ Wjeselu so tuž zdobom, zo móža so akademisća nětkle najrjeńšej uniwersalnej rěči wěnować, kotraž budźe jich něhdy po cyłym žiwjenskim puću přewodźeć“, festiwalowy intendant dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld wuzběhny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND