Saněrowanje fasady wotstorčili

štwórtk, 15. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Fasada Rakečanskeho towarstwoweho domu je włóžnoty dla wobškodźena. Hač budu to za přijomnu płaćiznu a na dlěši čas změnić móc, je skerje dwělomne.  Foto: Uwe Menschner Fasada Rakečanskeho towarstwoweho domu je włóžnoty dla wobškodźena. Hač budu to za přijomnu płaćiznu a na dlěši čas změnić móc, je skerje dwělomne. Foto: Uwe Menschner

Rakecy (UM/SN). Rozsud wo saněrowanju fasady młodźinskeho a towarstwoweho domu w Rakecach je tamniša gmejnska rada wotstorčiła. Hižo w měrcu 2022 běchu dźěła prěni raz wupisali a šěsć firmow wo poskitk prosyli. Dóšoł pak je tehdy jenož jenički poskitk, tak zo njejsu žadyn nadawk přepodali.

Kaž Martina Nytsch-Menzel z twarskeho zarjada gmejny praji, je so fasada mjeztym dale pohubjeńšiła. Tuž je so financny wuběrk komuny loni w meji znowa z temu zaběrał. Wuběrk poruči, saněrowanje fasady wospjet wupisać. Financować chcychu to ze srědkow inwestiwnych klučowych připokazanjow. Najlěpši poskitk we wobjimje nimale 31 500 eurow je twarske předewzaće z Łaza zapodało. „Při dokładnym wobhladanju twarjenja pak nas fachowcy na to skedźbnichu, zo móhło so při tak starym twarjenju stać, zo so po saněrowanju wobmjetka samsne škody znowa jewja“, Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) rozłoži. Tónle pokiw bě tež wobstatk poskitka za ponowjenje fasady. Łazowska firma njemóže garantować, zo je dołhodobna kwalita noweho wobmjetka zaručena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND