Susodam poskićeja pomoc

štwórtk, 15. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

W Njeswačidle za druhe gmejny stawniske naležnosće rjaduja

Njeswačidło (JK/SN). Zo sej gmejny Budyskeho wokrjesa husćišo mjez sobu pomhaja, je znate. Aktualnje pomha na přikład Njeswačanska gmejna susodnym komunam Radwor, Wulka Dubrawa a Malešecy. Přičina je, zo njemóže Malešanske stawnistwo, kotrež je za Radwor a Wulku Dubrawu sobu zamołwite, z personalnych přičin hižo stawniske dźěła zaručić. Tohodla su so na Njeswačansku gmejnu wobroćili z próstwu, hač njebychu Njeswačanscy stawnicy móhli w nuznych padach pomhać. Zo by to wšo tež swój zarjadniski porjad měło, wobzamknychu Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo wutoru na swojim posedźenju wotpowědne zaměrowe dojednanje z Malešanskej gmejnu. Tak budu Njeswačanscy stawnicy za horjeka mjenowane gmejny trěbne wopisma a wšelake dalše dokumenty w nuznych padach wustajeć a nadawki Malešanskeho stawnistwa hač do kónca lěta spjelnjeć. Jednohłósnje so gmejnska rada za to wupraji, po tym, zo bě radźićel dr.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND