Wo hońtwje kołpjow diskutowali poručenje

póndźela, 19. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka ličba kołpjow na łužiskich polach a łukach je njedawno samo Rakečansku gmejnsku radu zaběrała.  Foto: Feliks Haza Wulka ličba kołpjow na łužiskich polach a łukach je njedawno samo Rakečansku gmejnsku radu zaběrała. Foto: Feliks Haza

Rakecy (JK/SN). Po dnjowym porjedźe zdaše so to być cyle normale posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady, kotrež ­so njedawno w tamnišim zetkawanišću Treff wotmě. Ale napjata atmosfera tola hišće nasta, jako so radźićelka Annemarie Rentsch (Njestronscy wolerjo) přećiwo hońtwje na kołpje, kotraž so njedawno pola Komorowa wotmě, wupraji. ­Zdobom wona na gmejnu apelowaše, zo měli jako gmejna w biosferowym rezerwaće tež na škit přirody a dobru klimu za wobswět a turizm kedźbować. Dobremu wotpohladej, być přikładna gmejna, hońtwa na wulke běłe ptaki cyle wěsće njetyje. Po měnjenju Rentsch dawa dosć druhich, mjenje zasakłych metodow, ličbu kołpjow redukować. Tak mjenowane kałanje jejkow (lehnidło so tak njepłódne sčini) njeje wšudźe připóznate, ale je móžny puć, bjez krejpřeleća ličbu kołpjow redukować abo na poměrnje niskim niwowje dźeržeć. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) pak je dale wo tym přeswědčeny, zo je hońtwa priwatna ­naležnosć ratarjow a hońtwjerjow, kotřiž maja so dojednać, kak so škody přez kołpje redukuja. Problem wosta njerozrisany w rumje stejo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND