Diferencu móža wurunać

póndźela, 19. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Přiwšěm napjatym połoženju w gmejnje Ralbicy-Róžant stej nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje a přetwar dotalneje na hort zaručenej.  Foto: Feliks Haza Přiwšěm napjatym połoženju w gmejnje Ralbicy-Róžant stej nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje a přetwar dotalneje na hort zaručenej. Foto: Feliks Haza

Hospodarski plan delanskeje gmejny z někotrymi ćežemi

Róžant (SN/MWj). Za lěto 2024 móže gmejna Ralbicy-Róžant hišće nahladny hospodarski plan nastajić, byrnjež jón ­jenož ze swojimi likwidnymi srědkami wurunać móhli. Za přichodne lěta budźe to wjele ćešo. „Potom budźemy jenož hišće to najnuzniše zwoprawdźić móc“, praji wjesnjanosta Hubertus Ryćer (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Do toho bě komornica Franciska Čapikowa najwažniše ličby předstajiła a tohorunja k lutowanju namołwjała.

Mjez dochodami a wudawkami maja deficit 255 000 eurow. Te drje móža ze swójskimi srědkami wurunać. Pjenjezy pak na druhich městnach pobrachuja. Něhdźe 570 000 eurow dyrbi gmejna jako swójski podźěl za wobhospodarjenje ­Ralbičanskeje pěstowarnje wudać. To je 140 000 wjace hač loni. Na tamnym boku dyrbja lětsa z něhdźe 80 000 eurami mjenje přemysłoweho dawka ličić. Tež zarjadniskemu zwjazkej Při Klóšterskej wodźe dyrbja wjace pjenjez płaćić. Za wotpłaćowanje swojich běžnych kreditow wudadźa 30 000 eurow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND