Planowanje horta najwažniše

wutora, 20. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Radworska wjesnjanostka Madeleine Rynčowa – tu na Radworskim šulskim dworje, hdźež ma nowy hort nastać – při wšěch njewěstosćach optimistisce do přichoda zhladuje.  Foto: Uwe Menschner Radworska wjesnjanostka Madeleine Rynčowa – tu na Radworskim šulskim dworje, hdźež ma nowy hort nastać – při wšěch njewěstosćach optimistisce do přichoda zhladuje. Foto: Uwe Menschner

Połoženje horta Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ tuchwilu runjewon najoptimalniše njeje. Zo bychu tole změnili, chcedźa na šulskim terenje nowy hort twarić. Za to pak gmejna wjele wutrajnosće trjeba – a hišće wjace pjenjez.

Radwor (UM/SN). Lěto 2024 steji w Radworskej gmejnje w znamjenju plano­wanja noweho hortoweho twarjenja. Gmejnska rada bě hižo w nowembru 2023 rozsudźiła, nadawk za planowanje w cyłkownym wobjimje 586 000 eurow planowanskemu běrowej z Wjazońcy přepodać. Najprjedy pak ma so planowanje hač k druhemu schodźenkej, tak mjenowanemu předplanowanju zwoprawdźić. „Za to přewostajimy 90 000 eurow ze swójskich srědkow“, praji Radworska wjesnjanostka Madeleine Rynčowa (Minakałske wolerske zjednoćenstwo).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND