Sprawny remis po daromaj

wutora, 20. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Hubertus Čórlich, wrotar Módro-běłych Kulow, je nadběh hosći z Hlinowca wotwobarał.  Foto: Werner Müller Hubertus Čórlich, wrotar Módro-běłych Kulow, je nadběh hosći z Hlinowca wotwobarał. Foto: Werner Müller

Módro-běli Kulow –

Hlinowski SC 2:2 (0:1)

Zestawa hosćićelow: Čórlich – Žur, Langa, Bělk, Popjela, Kisch (65. Graf), Bulank, Wittek, Bergmann, Nicolaides, Woko (87. S. Kocor)

Zestawa hosći: Schöne – L. Schmidt (90. Roch), Lindemann, Käppler, Franke, Rosenbaum, Abuazab, P. Budar, Kubisch (80. Lehmann), Witte, E. Schmidt

Jenož 10 mjeńšinow w druhim połčasu dosahachu Kulowskim koparjam, zo bychu zastatk 0:1 k nawjedowanju 2:1 zwjertnyli. Krótko do kónca partije pak zamóchu hosćo wurunać. Strózbje wobhladujo je to sprawny remis w nic runjewon wobhladanja hódnej hrě.

Za domjace mustwo njebě to dobry prěni połčas. Po jara kurioznym 0:1 měješe hosćićel wulke problemy přećiwo hłuboko stejacym koparjam z Hlinowca. W druhim połčasu wustupowachu worjoły sebjewědomišo. A bychu-li po nawjedowanju 2:1 runje tak dale hrali, bychu tři dypki doma w Kulowje wostali. „Tak dyrbimy so z remisom spokojić.“, Marco Bulang praji. Dwaj daraj pak wobradźištej hosćom z Hlinowca dypk.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND