Prewencija sobu najwažniša

srjeda, 21. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach prócuje so policija wo dowěrliwe dźěło z wobydlerjemi

Wojerecy (AK/SN). Wuske zhromadne dźěło města Wojerecy z tamnišim policajskim rewěrom wotbłyšćowaše so na minjenym posedźenju tamnišeje měšćanskeje rady. Nawoda rewěra, policajski hłowny komisar Tobias Hilbert, po­rěča wo tuchwilnym dźěle policije a wo někotrych statistiskich ličbach. Nimo přepytowanjow aktualnych padow ma prewencija prioritu. 2021 su we Wojerecach komunalnu radu za prewenciju załožili a naprašowanje wobydlerjow přewjedli. Wuslědk bě, zo je 70 procentow ludźi z dźěłom policije spokojom.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND