Muži na stare wašnje do wsy witali

srjeda, 28. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Ćišćanski wjesny předstejićer Jens Zahrodnik (naprawo) je nowych wjesnjanow do wsy z ruku witał a jim jako dopomnjenku karančk přepodał.  Foto: Johann Tesche Ćišćanski wjesny předstejićer Jens Zahrodnik (naprawo) je nowych wjesnjanow do wsy z ruku witał a jim jako dopomnjenku karančk přepodał. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). Po starym wašnju so w Ćisku kóžde lěto po zakónčenju póstniskeho časa mužojo ze wsy na tak mjenowane póstniske piwo zetkaja. Minjenu sobotu je so na tymle nałožku něhdźe sto muži wobdźěliło. Do wsy přićehnjenych muži kaž tež tych, kotřiž su so w zašłych měsacach woženili, je wjesny předstejićer Jens Zahrodnik z ruku do wjesneho zhromadźenstwa witał. Kóždy ze sydom muži je 50 eurow zapłaćił. Tak woni swój obolus za wjesnu zhromadnosć zapłaćichu a so wo darmotne piwo za tamnych wobdźělnikow tohole zarjadowanja starachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND