Wosrjedź wsy torhać započeli

srjeda, 28. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
W Chrósćicach přihotuja wottorhanje bywšeho gmejnskeho zarjadnistwa. Mjeztym zo firma medije wotpinje, staj gmejnski dźěłaćer Benedikt Wjenk a Beno Čornak (wotpr.) nutřkowne wuhotowanje wutwarić započałoj.  Foto: Feliks Haza W Chrósćicach přihotuja wottorhanje bywšeho gmejnskeho zarjadnistwa. Mjeztym zo firma medije wotpinje, staj gmejnski dźěłaćer Benedikt Wjenk a Beno Čornak (wotpr.) nutřkowne wuhotowanje wutwarić započałoj. Foto: Feliks Haza

Naležnosće wšědneho dnja na posedźenju gmejnskeje rady

Chrósćicy (JK/SN). Hnydom na spočatku wčerawšeho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady skedźbni wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na to, zo budźe zjawny dźěl posedźenja jenož krótki, ­porno poměrnje wobšěrnemu dźělej nje­zjawneho. Tak potom tež bě. Přiwšěm pak w běhu dobreje poł hodźiny wjacore naležnosće zrjadowachu. Nimo nimale kuriozneho wobzamknjenja k twarskej naprawje informowaše wjesnjanosta radźićelow wo tym, zo zwyši so zarunanje za hladanje wotpadkowych kontejnerow, kotrež we wjeskach gmejny steja, přichodnje wo 20 procentow. Něhdy měješe krajnoradny zarjad tute sudobja na starosći, ale je zamołwitosć za nje na gmejny delegował. Wone maja z wotpadkami tola husćišo problemy. To so nětko něšto lěpje zaruna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND