Za škit přirody a družin zwěrjatow

pjatk, 01. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Silke Kühn, šulska pedagogowka we Wojerowskim zwěrjencu, připrawja z dźěćimi kukawy.  Foto: Stefanie Jürß Silke Kühn, šulska pedagogowka we Wojerowskim zwěrjencu, připrawja z dźěćimi kukawy. Foto: Stefanie Jürß

Wojerowski zwěrjenc swój angažement za škit přirody a družin dale wutwarja. Ćežišćo při tym je zachowanje domjaceje biodiwersity, spěchowanje trajnych přirodoškitnych projektow a wobswětowym kubłanju.

Wojerecy (SN). Na wšěm tym mjenowanym maja tež wopytowarjo wulki podźěl. Wšako wužiwa Wojerowski zwěrjenc dźěl zastupneho pjenjeza za wutwar regionalneho a mjezynarodneho škita přirody a družin. Na te wašnje je wón mjeztym 17 035,50 eurow nazběrał. Mjez podpěrowanymi su wjacori dołholětni partnerojo, kaž přirodoškitna stacija Njeswačidło a Wojerowska městna skupina Němskeho přirodoškitneho zwjazka (NABU). Nimo toho stara so zwěrjenc wot lěta 2018 wo zasydlenje někotrych ze swojich ­nowonarodźenych kuliškow (Steinkauz) w Sakskej, Braniborskej a Smolinach.

Na mjezynarodnej runinje su so Załožba za škit družin, Sancob (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) a přirodoškitna iniciatiwa zwěrjo zwěrjenca a WildCats Conversation Alliance, kotraž so za wohrožene rubježne kóčki w Aziji zasadźa, nad pjenjezami z Wojerec wjeselili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND