Pěstowarnja, pjenjezy a puće

pjatk, 01. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Worklečanska gmejnska rada je wšelke tematiske pola worała

Worklecy (SN/MG). Před poł lětom je Vanessa Krahl nawodnistwo Worklečanskeje pěstowarnje přewzała. Štwórtk poda wona na posedźenju gmejnskeje rady mjezyfacit swojeho dźěła. Chětro wjele je wona hižo nastorčiła: Personelna situacija je so polěpšiła, rozkory ze staršimi su złahodźane a tež zhromadne dźěło w kolegiju je so polěpšił, wona powěda. Wot klětušeho, tak Krahl dale, móža woni tež dźěći dalšich gmejnow do přebywanišća přiwzać, wšako ličby porodow pomału spaduja. Lětsa pak chcedźa w pěstowarni najprjedy raz mjeńše dźěła w zachodnym wobłuku a zahrodźe zwoprawdźić. „Za to smy sebi hižo wulku ličbu darow nahromadźili“, Krahl doda.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND