Dobre lěto za baćony

srjeda, 06. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Baćonowy porik w swojim hnězdźe w Nuknicy. Lětsa njeje dołho trało, zo bě wón kompletny. Posoljo nalěća přichadźeja nětko poněčim ze swojich ćopłych zymskich kwartěrow.  Foto: Handrij Baumgärtel Baćonowy porik w swojim hnězdźe w Nuknicy. Lětsa njeje dołho trało, zo bě wón kompletny. Posoljo nalěća přichadźeja nětko poněčim ze swojich ćopłych zymskich kwartěrow. Foto: Handrij Baumgärtel

Prěnje baćony nawróća so poněčim ze swojich zymskich kwartěrow

Budyšin/Nuknica (SN/MG). Za baćony běše zašłe lěto přewšo dobre. Po statistikach přirodoškitneho instituta w Drježdźanach lehnješe w Sakskej loni wjace hač 400 porikow. Hačrunjež pak bě telko porow přitomnych, njeje situacija młodźatow spokojaca. „Tuchwilu narodźi so přerěznje 1,7 młodźatow. Kwota měła poprawom pola 2 ležeć, zo by so populacija zdźeržała“, měni Sylvia Siebert, nawodnica přirodoškitneho instituta w Drježdźanach. Štož płaći za cyłu Saksku, ma tež w Budyskim wokrjesu płaćiwosć. Kaž piše přirodoškitny zwjazk Nabu na swojej internetnej stronje, sydaše loni 25 registrowanych baćonow na swojich jejach.

Na pjeć městnach po cyłym wokrjesu běchu so baćony znowa zasydlili. Mjez nimi tři serbske wsy: Jědlica, Žuricy, Hnašecy a Nowoslicy. Tam narodźichu so nadpřerěznje mnohe młodźata, tak ­Nabu dale. Někak dwaj do tři młodźatow mějachu tam na porik.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND