Inwesticije nadal předwidźane

srjeda, 06. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Budyska firma BME, specializowana na produkciju składowakow ćopłoty, chce so w Slepom zasydlić a tak nowe dźěłowe městna wutworić. Tutón zaměr wuzběhowaše jednaćel zawoda dr. Andreas Golbs wutoru na posedźenju gmejnskeje rady. „Naš rozsud za stejnišćo Slepo steji. Dohromady chcemy 22 milionow eurow inwestować“, wón rozłoži. Zo pak předewzaće woprawdźe přińdźe, je tež wot toho wotwisne, hač planowana ekologiska milinarnja budźe. Jeli tomu tak njebudźe, „budźemy rozsud wo městnosći hišće raz pruwować“, Golb doda. Ekologiska milinarnja ma być kooperacija třoch firmow: BME, prolignis a innercity. Firma prolingis hišće na stejnišću Slepo dwěluje. Jeli-zo wona wotskoči, ­potom tež druhej firmje njepřińdźetej. Potom wotpadnje tež planowanych 120 dźěłowych městnow BME.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND