Z centerom witanja kroča w Choćebuzu nowy puć

pjatk, 08. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wonkowny napohlad centera witanja na Berlinskej dróze w Choćebuzu, direktnje napřećo radnicy.  Foto: Michael Helbig Wonkowny napohlad centera witanja na Berlinskej dróze w Choćebuzu, direktnje napřećo radnicy. Foto: Michael Helbig

Choćebuz (SN/at). Center witanja maja w Choćebuzu wot minjeneho awgusta. Mjeztym staj so sobudźěłaćerjej wo naležnosće 363 wopytowarkow a wopytowarjow starałoj, kaž město Choćebuz tele dny informowaše. Center chce prěnja adresa być tym, kotřiž su migracije abo ćěkańcy dla do delnjołužiskeho wulkoměsta přišli, dale tym, kotřiž su tu přićahnyli abo so zaso nawróćili. Runje tak poradźuja tam w ramiku „poskitka Euro-Desk“ młodych ludźi wo móžnosćach, so we wobłuku přebywanja we wukraju kubłać. „Dalši stołp budźe w přichodźe powołanske poradźowanje, kotrež agentura za dźěło w centeru poskićuje“, rjekny nawodnica centruma Astrid Schreiber našemu wječornikej. Tam komunikaciju w němskej, arabskej, francoskej, jendźelskej, persiskej, ruskej a ukrainskej rěči zaručeja. „Tež pólsce je móžno“, nawodnica dodawa. W Choćebuzu bydli aktualnje wjace hač 12 500 ludźi, kotřiž němski pas nimaja. Před dźesać lětami bě jich 3 680. Tuž je dosć potrjeby jich podpěrać, zo bychu němčinu nawukli. „Dalša tema je dźěło, jich do tudyšich dźěłowych wikow zapřijeć“, rozłoži Astrid Schreiber.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND