Zetkanišćo za wšitke generacije

srjeda, 13. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Přećeljo wlečakow přewozmu Kobličanski towarstwowy dom

Łaz (AK/SN). Kobličanske towarstwo přećelow wlečakow wobhospodarja přichodnje Kobličanski wjesny towarstwowy dom. Łazowska gmejnska rada je wčera wotnajenske zrěčenje z towarstwom jednohłósnje wobzamknyła. Wone płaći najprjedy štyri lěta a hodźi so po tym podlěšić.

„Chcemy towarstwowy dom na zetkanišćo wšitkich generacijow wuwić“, praji wjesny předstejićer Tilo Babick. Hižo wjacore lěta so přećeljo wlečakow wo wobhospodarjenje domu prócuja. Mjez druhim su někotre rumnosće přetwarili a wonkowne připrawy sporjadkowali. Dale nasta rampa, zo móža tež ludźo z chorobnym stołom a zbrašeni do domu dóńć. Za to je so předewšěm wobydlerka Monika Pakoßnikowa angažowała. Rozsud za wotnajenske zrěčenje Tilo Babick witaše. Po jeho słowach cyła wjes za projektom steji, wón wčera rjekny. Nětko su dalše projekty planowane. Mjez druhim ma nuznik za zbrašenych a staršich ludźi nastać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND