Syriski lěkar prěni raz wustaja

póndźela, 18. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Badie Makhlouf a jeho mandźelska Katrin wjeselištaj so pjatk we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja nad mnohimi wopytowarjemi w nowej wustajeńcy z mólbami rodźeneho Syričana.  Foto: Andreas Kirschke Badie Makhlouf a jeho mandźelska Katrin wjeselištaj so pjatk we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja nad mnohimi wopytowarjemi w nowej wustajeńcy z mólbami rodźeneho Syričana. Foto: Andreas Kirschke

We Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja su pjatk nowu wustajeńcu wotewrěli. W njej widźeć su wobrazy Badieja Makhloufa z Běłeho Chołmca, předstajace krajiny, zwěrjata a ludźi.

Łaz (AK/SN). Zo bydli w Běłym Chołmcu lěkar Badie Makhlouf, kiž bě wjele lět chirurg we Wojerowskim łužiskim klinikumje a je nětko wuměnkar, je mnohim ludźom tamnišeje wokoliny znate. Zo pak rodźeny Syričan tež z wulkej radosću a wušiknje moluje, wědźa wot minjeneho pjatka wšitcy ći, kotřiž su wotewrjenje noweje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja sobu dožiwili. Tam wustaja Badie Makhlouf wuběr swojich akrylowych mólbow, kotrež su zašłe lěta nastali.

Lubosć k molowanju je 69lětny hižo jako dźěćo spóznał. Wotrostł je wón w syriskim měsće Latakia při Srjedźnym morju. Tam je jabłuka, ryby a dalše motiwy takrjec do powětra molował. „Mojej staršej staj mój zajim za molowanje sčasom spěchowałoj“, wón powěda. Prěnja prawa rysowanka nasta z wołojnikom a pokaza čakacu holcu při woknje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND