Wjace pjenjez wohnjowym wobornikam schwalene

póndźela, 18. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejna je dóstała z budgeta za „Komunalnu energiju a klimu“ Swobodneho stata Sakskeje připokazanku we wobjimje 20 000 eurow. Pozadk připokazanki wujasni wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady z tym, zo je Zwjazk krajam přepodał pjenjezy za komunalne projekty nastupajo energiju a klimu. Sakska dósta z toho budgeta dwaj milionaj eurow. Połojca toho nałožuja za nadawki kraja, tamnu połojcu rozdźělichu na komuny. Z tym je tež ­Rakečanska gmejna něšto dóstała. Mjenowana suma hodźi so aktualnje do instalacije fotowoltaikoweje připrawy na třěše Rakečanskeje radnicy inwestować. Radźićeljo tele postupowanje jednohłósnje schwalichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND