Wukónc dyrdomdeja wotewrjeny wostał

póndźela, 18. měrca 2024
artikl hódnoćić
(1 )
Sylwija Šěnowa a Pětr Dźisławk staj pjatk we Wotrowje ze zběrki Ludoweho nakładnistwa Domowina „Prěni raz“ čitałoj.  Foto: Lawrencija Hawšec Sylwija Šěnowa a Pětr Dźisławk staj pjatk we Wotrowje ze zběrki Ludoweho nakładnistwa Domowina „Prěni raz“ čitałoj. Foto: Lawrencija Hawšec

Wotrow (PDź/SN). Něhdźe dwaceći zajimcow přichwata pjatk do Wotrowskeje stareje šule na čitanje z knihi „Prěni raz“. Antologija krótkopowědančkow je loni nazymu w Ludowym nakładnistwje Domowiny wušła. Lektorka Weronika Žu­rowa bě spočatk oktobra hižo premjerne čitanje z Annamariu Zahonowej a Měrćinom Wjenkom we Worklecach organizowała. Wonaj staj dwaj z dźesać awtorow, kotřiž su ze swojimi tekstami k nastaću antologije přinošowali.

W zašłych měsacach podachu so zamołwići LND a awtorojo wjacore razy do šulow na čitanja, wšako měri so zběrka přewažnje na młodźinu. „Dźensa dopołdnja pobychmoj hižo z Lubinu Hajduk-Veljkovićowej na Ralbičanskej wyšej šuli. Tamnišim šulerjam 8. lětnika so stawiznički spodobachu“, Weronika Žurowa pjatk we Wotrowje wuzběhny. „Ćim bóle so wjeselu, zo staj so Sylwija Šěnowa a Pětr Dźisławk zwólniwaj wuprajiłoj, swojej tekstaj dźensa zjawnje předstajić.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND