Postawa tójšto wěriwych jima poručenje

wutora, 19. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Z čoła postawy Jězus dźěćatka blisko Wotrowa padnje kapka čerwjeneje kapaliny. Widejo, nic dlěši hač 25 sekundow, je minjene dny wulke zadźiwanje po cyłej katolskej serbskej Łužicy zbudźiło. Što so za fenomenom chowa, dotal znate njeje. Jasne pak je, zo su mnozy ludźo podawk ze swójskimaj wočomaj widźeli. Maximilian Gruber Z čoła postawy Jězus dźěćatka blisko Wotrowa padnje kapka čerwjeneje kapaliny. Widejo, nic dlěši hač 25 sekundow, je minjene dny wulke zadźiwanje po cyłej katolskej serbskej Łužicy zbudźiło. Što so za fenomenom chowa, dotal znate njeje. Jasne pak je, zo su mnozy ludźo podawk ze swójskimaj wočomaj widźeli. Maximilian Gruber

Biskopstwo njewidźi tuchwilu potrjebu, so z njewšědnym zjawom zaběrać

Wotrow/Drježdźany (SN/MG). Njemało zadźiwali su so ludźo po wšej katolskej serbskej Łužicy zašły kónc tydźenja, jako kursěrowaše widejo postawy blisko Wotrowa. Postawa zwobraznja mać Božu a Jězusa. Z čoła Jězusa po wšěm zdaću krawješe, to rěka čerwjena kapka padnje. Reakcije běchu jara wšelake: Jedni rěčachu wo božim dźiwje, druzy wo manipulaciji, dalši chcychu přepytowanje dočakać. Fakt je, zo su wšelacy ludźo zjaw, kiž je so wospjetował, sami widźeli. A tež natočene wideja njejsu po našich informacijach technisce wobdźěłane. Ludźo, kotřiž su přitomni byli, twjerdźa, zo su so kapki po puću na zemju zaso zhubili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND