Prazwěrjenc wabi z nowosćemi

póndźela, 25. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wot dźensnišeho je Małowjelkowski prazwěrjenc zaso wočinjeny. Předewšěm za swójby z dźěćimi je to zajimawy cil.  Foto: prazwěrjenc/Tobias Ritz Wot dźensnišeho je Małowjelkowski prazwěrjenc zaso wočinjeny. Předewšěm za swójby z dźěćimi je to zajimawy cil. Foto: prazwěrjenc/Tobias Ritz

Dypkownje do jutrow zahaji Mało­wjelkowski prazwěrjenc swoju lětušu sezonu. W nim maja tež lětsa nowosće, kotrež su hódne, sej je přichodny čas wobhladać.

Mały Wjelkow (SN/MWj). Lubowarjo dinosawrierow su so načakali. Po zymskej přestawce Małowjelkowski prazwěrjenc wot dźensnišeho zaso wopytowarjow wita. „Hač do 3. nowembra móža so mali a wulcy wopytowarjo na fascinowacu časowu jězbu wot spočatka wšeho žiwjenja na zemi hač do swěta hoberskich pra­zwěrjatow podać“, wjeseli so Kai Kaufmann, jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towarš­nosće (BBB), kotraž mjeztym dlěje hač 20 lět prazwěrjenc wobhospodarja. Při tym čaka na wopytowarjow wjele wjesela a action. Najwažniše su wězo prazwěrjata, kotrež móžeš w jich originalnej wulkosći wobdźiwać, kaž tyrannosaurus rex abo 15 metrow wysoki brachiosaurus.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND