Jutrowne nałožki po cyłej Łužicy poručenje

wutora, 02. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Po cyłej Łužicy su wobydlerjo z najwšelakorišimi nałožkami jutry swjećili. Cyłkownje 1 454 křižerjow dźesać procesionow w Hornjej Łužicy wozjewi jutrowne poselstwo. Wšudźe bě rjaneho wjedra dla wjele přihladowarjow, kaž tule w klóšterskim dworje. W Budyšinje běchu poskitki turistam přihotowane. W srjedźnej a Delnjej Łužicy, mjez druhim we Wjerbnje, pěstowachu holcy a žony znowa jutrowne spěwanje a w Spale pola Kulowa su nałožk nětko samo wozrodźili.  Foto: Hanka Šěnec, Peter Becker Po cyłej Łužicy su wobydlerjo z najwšelakorišimi nałožkami jutry swjećili. Cyłkownje 1 454 křižerjow dźesać procesionow w Hornjej Łužicy wozjewi jutrowne poselstwo. Wšudźe bě rjaneho wjedra dla wjele přihladowarjow, kaž tule w klóšterskim dworje. W Budyšinje běchu poskitki turistam přihotowane. W srjedźnej a Delnjej Łužicy, mjez druhim we Wjerbnje, pěstowachu holcy a žony znowa jutrowne spěwanje a w Spale pola Kulowa su nałožk nětko samo wozrodźili. Foto: Hanka Šěnec, Peter Becker

Stare tradicije zdźěla znowa wozrodźili – sta křižerjow a tysacy přihladowarjow – próstwje wo měr

Budyšin/Rom/Hannover (CS/SN/BŠe/bn). Při najrjeńšim jutrownym wjedrje podachu so jutrowničku znowa dźewjeć procesionow w Hornjej Łužicy do susodneje wosady, wozjewjejo jutrowne po­selstwo. Dohromady bě jich lětsa 1 380 křižerjow, na Wostrowcowskim ekumeniski procesionje zličichu 74 jěcharjow. Temperatura wokoło 23 stopjenjow přiwabi tysacy přihladowarjow. Mjez nimi bě sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU), kiž bě sej do Radworja dojěł. Na tamnišim kěrchowje wobhlada sej ze swójbu Budyskich křižerjow. Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) bě na wopyće w Pančicach-Kukowje. „Proce­siony su wažny dźěl serbskeje kultury a identity. Dožiwjenje je za mnje tež jako wěriwa křesćanka jara hnujace“, wona podšmórny. Tež bywši sakski ministerski prezident Stanisław Tillich (CDU) bě sej klóšterski procesion wobhladał a wužiwaše składnosć, něhdyšich susodow wopytać.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND