We wsy maja wosebitu pěc

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
„Přestawkowy chlěb“, kiž Kubšiski pjekarski mišter Stefan Richter tu z noweje drjewjaneje pjecy wućehnje, je nastał po přećach a idejach Bošečanskich zakładnych šulerjow.  Foto: Uwe Menschner „Přestawkowy chlěb“, kiž Kubšiski pjekarski mišter Stefan Richter tu z noweje drjewjaneje pjecy wućehnje, je nastał po přećach a idejach Bošečanskich zakładnych šulerjow. Foto: Uwe Menschner

Pjekarski mišter Stefan Richter je sej w Kubšicach dawne přeće spjelnił. To pak njeje jenož za sebje činił, wšako profituje z toho cyła wjesna zhromadnosć, kaž bě hižo njedawno widźeć.

Kubšicy (UM/SN). Wjace ludźi hač hewak bě před dnjemi na parkowanišću Richterec pjekarnje w Kubšicach. Hdźež normalnje awta kupcow přijědu a wotjědu, steješe skupina swjedźensce zdrasćenych ludźi. Ze skupiny wusahowaše wulki muž w swětłej drasće pjekarja, kiž pjekarski blach na drjewjanej łopaći balansowaše. Kubšiski pjekar Stefan Richter bě na premjeru wosebiteho razu přeprosył.

„Njeje ničo rjeńšeho hač chlěb w drjewjanej pjecy pjec“, wón praji a prěnje chlěby za pěc přihotuje. Do toho bě wón z wohenjom pěc na něhdźe 300 stopnjow wutepił, štož je štyri hodźiny trało. Wuspěch pokaza so hižo za něšto mjeńšin, přetož chlěby, z kotrymiž chce Richter swoju drjewjanu pěc poswjećić, su hižo napoł spječene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND