Bóšičanski třiróžk wohroženy

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wobjězdka za „Bóšičanski třiróžk“ ma po 1 700 metrow dołhim dźěratym pólnym pućiku mjez Wbohowom a Starym Wětrowom wjesć. Foto:  Milenka Rječcyna Wobjězdka za „Bóšičanski třiróžk“ ma po 1 700 metrow dołhim dźěratym pólnym pućiku mjez Wbohowom a Starym Wětrowom wjesć. Foto: Milenka Rječcyna

Bóšicy (SN/MiR). Gmejnscy radźićeljo Bóšičanskeje gmejny so na swojim posedźenju wutoru njemało dźiwachu. Mjeztym dołho planowane a přihotowane zarjadowanje „Bóšičanski třiróžk“, kotryž gmejna 27. a 28. apryla wuhotuje, je wohrožene. Katrin Ullrich z Njeswačanskeho gmejnskeho zarjada dósta pismo z krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) a bě přewšo překwapjena. Wšako sej sobudźěłaćerka LASuV žada, zo maja šoferojo, kotřiž chcedźa za čas motorsportoweho zarjadowanja z Wětrowa abo do wsy jěć, pólny pućik z Wbohowa wužiwać.

Dale ma křižowanišćo Bóšicy/Nowe Bóšicy po połojcy wote­wrjene wostać a zjawny wobchad ma so z amplu rjadować. Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy), kiž je zdobom iniciator dwudnjowskeho a daloko přez mjezy gmejny zajim zbudźaceho eventa, je Budyski wokrjes wo pomoc prosył. „Wot wokrjesa, policije, strowotnych zarjadnišćow a wot druhdźe mjeztym wšitke dowolnosće předleža. A LASuV je nam před lětomaj na 2. Bóšičanskim třiróžku zdźělił, zo směmy zarjadowanje lětsa přewjesć.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND