Serb je nowy šeflěkar

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Rita Wächtersäuser a Matti Bětnar skutkujetaj nětko jako nawodna wyša lěkarka a jako šeflěkar w kamjenskej chorowni swjateho Jana.  Foto: Stephanie Hänsch Rita Wächtersäuser a Matti Bětnar skutkujetaj nětko jako nawodna wyša lěkarka a jako šeflěkar w kamjenskej chorowni swjateho Jana. Foto: Stephanie Hänsch

Matti Bětnar nawodnistwo chirurgiskeje kliniki w Kamjencu přewzał

Kamjenc (SN/MWj). Wurjadnaj fachowcaj zesylnjataj chirurgisku kliniku Kamjenskeje chorownje swjateho Jana. Kaž chorownja w nowinskim wozjewjenju zdźěli, skutkujetaj nětko 38lětny Matti Bětnar jako nowy šeflěkar a 57lětna Rita Wächtershäuser jako nawodna wyša lěkarka viszeralneje chirurgije (chirurgija brjucha a organow w nim). Matti Bětnar, pochadźacy ze serbskeje swójby w Kašecach, nawjeduje wobłukaj za njezbožowu chirurgiju a ortopediju. Rita Wächtershäuser pochadźa ze sewjerneje Němskeje a změje wobłuk brjušneje chirurgije z ćežišćom minimalinwaziwnych operacijow na starosći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND