Wulke připóznaće hudźbnikam

póndźela, 22. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Z koncertom a rejemi je dujerska kapała Horjany sobotu w Chrósćicach swoje 30lětne wobstaće swjećiła.  Foto: Matej Dźisławk Z koncertom a rejemi je dujerska kapała Horjany sobotu w Chrósćicach swoje 30lětne wobstaće swjećiła. Foto: Matej Dźisławk

Kapała Horjany 30 lět z dujerskej hudźbu w tu- a wukraju po puću

Chrósćicy (MDź/SN). Prěni swěrni fanojo Horjanow su sej zašłu sobotu hižo krótko po pjećich do Chróšćanskeje „Jednoty“ dojěli a z tym dwě hodźinje do jubilejneho koncerta, na kotryž bě dujerska kapała Horjany składnostnje swojeho 30lětneho wobstaća prosyła. W hali běchu dołhe rynki blidow nastajene – ně­hdźe 450 hosći je sej zbliska a zdaloka dojěło. W nimale dwuhodźinskim programje předstajichu čłonki a čłonojo dujerskeje kapały mjez druhim tež serbski a němski medley, ale tež w tamnych słowjanskich rěčach štučki zaklinčachu. Kaž klarinetistka Sonja Hejdušcyna zdźěli, je kapała z wothłosom wustupa přewšo spokojom. „Je to wulke připóznaće, zo je telko ludźi našeje dujerskeje hudźby dla přijěło. To nas wězo spokoja, zo drje prawu hudźbu na prawym jewišću činimy. Bě tež tójšto hudźbnikow tamnych dujerskich kapałow na městnje, kiž so z našej hudźbu derje a fachowje wuznaja, tuž je to za nas wulke hódnoćenje a připóznaće.“ Tež dźěći a wnučki dujerskeje kapały so z krótkim programom předstajichu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND