Proša zaso na wiki přirody

póndźela, 22. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža. Zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty a domizniske towarstwo Radiška přeprošujetej sobotu, 27. apryla, na 21. němsko-serbske nalětnje wiki přirody. Wone wotměja so wot 10 do 17 hodź. w Stróži pola Hućiny. Zahrodnistwa a štomownje poskićeja wulku ličbu symjenjow a rostlin. Lětuša wosebitosć drje budu kiwi-rostlinki z Kamjenicy. Dale chce něhdźe 80 wikowarjow swoje twory poručeć, mjez druhim hornčerske wudźěłki, přirodnu kosmetiku, drastu, marmeladu, korjeniny a wjele dalšeho. Nimo toho zastaraja wopytowarjow z wuběrom kulinariskich słódnosćow. Mjez druhim budu to rybjace a dźiwinowe wudźěłki, twarožk a poliwki.

Wustajeńca w Domje tysac hatow zaběra so z domjacymi amfibijemi. W 13 hodź. započnje so wodźenje podłu Hućinjanskich hatow. Při kóždolětnym kwisu móža wobdźělnicy te abo tamne myto dobyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND