Wo dróze při skale dale jednaja

srjeda, 24. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Dospołnje njedosahace wutwarjena dróha do směra na Plusnikecy je jenički puć, po kotrymž hodźa so kamjenje ze skały wotwožować.  Foto: Uwe Menschner Dospołnje njedosahace wutwarjena dróha do směra na Plusnikecy je jenički puć, po kotrymž hodźa so kamjenje ze skały wotwožować. Foto: Uwe Menschner

Sakski wyši hórnistwowy zarjad je próstwu předewzaća Pro Stein runje tak wotpokazał kaž tu Malešanskeje gmejny. Reakcije na to su přewšo rozdźělne.

Plusnikecy (UM/SN). Wo lěta trajacym rozestajenju mjez předewzaćom Pro Stein a Malešanskej gmejnu wo wutwarje puća wot Plusnikec do Budyšinka je Sakski wyši hórnistwowy zarjad nětko rozsudźił a próstwje wobeju stronow wotpokazał. Pro Stein nima prawo na to, zo so pódlanske postajenja planoweho zwěsćenskeho jednanja, po kotrychž je ­předewzaće winowate dróhu wutwarić, zběhnu. A Malešanska gmejna nima prawo na to, zo so postajenja zwoprawdźa.

Gmejna chcyše docpěć, zo so zapisane postajenja nětko skónčnje zeskutkownjeja. Pro Stein jako naslědnica zawoda PSW porno tomu widźeše přez postajenja swoje prawa zranjene. Runje tak wobhladowaše to wyši hórnistwowy zarjad, nima pak za trěbne, postajenja zběhnyć. Skerje wuchadźa zarjad z toho, zo ma zawod swójske zajimy puć wutwarić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND