Wjacore lěta dale zawrjeny

srjeda, 24. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Saněrowanje Hórnikečanskeho jězora traje hač do kónca lětdźesatka

Kulow (AK/SN). Hač do kónca tohole lětdźesatka wostanje Hórnikečanski jězor saněrowanja dla zawrjeny. „W lěće 2028 pruwujemy, hač hodźa so dźěle jězora wužiwać. Saněrowanje tak mjenowaneho suwanskeho kotoła ma wot 2025 hač do 2030 trać“, zdźěli Felix Heinrich ze Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada na zašłym posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Jeho dobra powěsć bě, zo su sewjerny, juhozapadny a južny wobłuk kompletnje saněrowali. Zdźěla su płót hač k pobrjohej přestajili. Podobnje je na Mučowskim pobrjohu. Tam je prěni dźěl kolesowanskeho kołopuća hotowy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND