Wyši měšćanosta zetka šulerjow

štwórtk, 25. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (CS/SN). Na posedźenju měšćanskeje rady wčera, srjedu, wozjewi wyši měšćanosta Karsten Voigt někotre nowosće. Wot awgusta/septembra chcedźa tak na přikład wosebje čestnohamtsce so angažowace wosoby z wopismom a dobropisom wuznamjenić. Towarstwa abo jednotliwcy měli tuž nětko swoje namjety zapodać. Po někotrych lětach přestawki přeprošuje wyši měšćanosta lětsa zaso šulerki a šulerjow 1. do 5. lětnika. W nazymje chce wón prěnjotnje tež šulerskich rěčnikow Budyskich šulow powitać. Wot staršich šulerjow chce wosebje zhonić, na kotrych městnach po jich měnjenju najbóle klaca. Za lětuši wobydlerski etat města je 17 próstwow wo spěchowanje dóšło. Etat wopřija dohromady 25 000 eurow. Nětko pruwuja próstwy wotpowědujo směrnicam spěchowanja. Kraj Sakska chce wulke mnóstwo wohnjowobornych awtow skazać. Finančny wuběrk města ma tuž nětko pruwować, hač móže sej tute wudawki dowolić. Jeli skazaja swoje awta w ramiku sakskeje skazanki, móhli dwě awće tuńšo nakupić. W awgusće zahaja so twarske dźěła na Mužakowskej.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND