Po 40 lětach samsne stólcy

štwórtk, 25. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku wustajeńcy k 40lětnemu wobstaću Wojerowskeje Łužiskeje hale budźe tež model domu widźeć. Tu wobhladaja sej jón jednaćel Dirk Rolka, Nico Thäle, Kathrin Pomer a Manuela Jurk (wotprawa).  Foto: Silke Richter We wobłuku wustajeńcy k 40lětnemu wobstaću Wojerowskeje Łužiskeje hale budźe tež model domu widźeć. Tu wobhladaja sej jón jednaćel Dirk Rolka, Nico Thäle, Kathrin Pomer a Manuela Jurk (wotprawa). Foto: Silke Richter

Łužiska hala we Wojerecach swjeći kulojte narodniny

Wojerecy (SiR/SN). Hdyž je twarjenje 40 lět stare, móžeš wo nim mnohe stawiznički powědać. Tak bě to tež tele dny při zetkanju z někotrymi sobudźěłaćerjemi Wojerowskeje Łužiskeje hale, jako so dopomnjenki na zašłe časy jenož tak wužórlichu. Dirk Rolka někotružkuli anekdotu ze zašłych časow znaje. Dźensniši jednaćel Łužiskeje hale bě so něhdy jako młodostny na rěčenskim kursu wob­dźělił. Dorostowi moderatorojo dóstachu dohlad do wšelakich wobłukow domu a smědźachu w kabaretnych předstajenjach sobu skutkować. Tehdy bě we Łužiskej hali hišće młodźinski klub zaměstnjeny. Na diskotekach smědźeše so jenož 40 procentow zapadneje hudźby hrać, zbytk měješe z wuchoda być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND