Korčmarjo maja chětro wojować

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Saněrowanje dróhi S 108 we Łazu staršich a hosćencarjow starosća

Łaz (AK/SN). Prěni dźěl statneje dróhi S 108 we Łazu je z wikowanišća Penny hač k wotbóčce na Lěsnu dróhu saněrowany. Wot tam móža wobydlerjo po Starej dwórnišćowej hač k tankowni jěć. To je wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) tydźenja na posedźenju gmejnskeje rady rozłožił. „Na pódlanskej čarje zastać pak je zakazane“, wón rjekny. Wobě busowej zastanišći při S 108 blisko předawanišća Netto stej mjeztym zwottorhanej. Linijowy wobchad tam nětko njejězdźi. Narunanske zastanišća su na Starej dwórnišćowej. W druhim tydźenju meje su podłu S 108 z twarom chódnika mjez předawanišćom Netto a pyramidu započinali. Wšo dohromady maja twarske naprawy na S 108 tři lěta trać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND