Komunikacija dyrbi fungować

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Njedosahace informacije wjedu k horcym diskusijam w gmejnskej radźe

Njeswačidło (JK/SN). Poslednje posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady aktualneje legislaturneje periody bě wo­spjet přewšo napjate. Po tym zo bě radźićelka Ramona Clauß próstwu zapodała, dnjowe dypki nastupajo reparaturu ­třěchi Njeswačanskeje zakładneje šule z dnjoweho porjada wuwzać a je na dnjowy porjad jednoho z přichodnych posedźenjow přestorčić, nasta kontrowersna diskusija. Radźićelka Clauß (Zjednoćenstwo towarstwow) wumjetowaše wjesnjanosće Gerdej Schusterej (CDU), zo je woprawdźity chutny staw třěchi šule radźićelam zamjelčał a zo chcyše krótko- ­dobnje wobzamknyć, reparaturu hišće w lěćnych prózdninach přewjesć. K tomu trěbnych 90 000 eurow mějachu so po měnjenju Schustera z inwestiwnych a klučowych připokazankow wo­krjesa wzać. Dokelž nima gmejna hišće płaćiwy hospodarski plan za lětsa, móhła so suma w nim zaplanować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND