W Pančicach turu koncertow po Łužicy zakónčił

štwórtk, 16. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Kantor Drježdźanskeje Cyrkwje našeje knjenje Matthias Grünert je w PančicachKukowje z koncertom zahorił.  Foto: Korla Baier Kantor Drježdźanskeje Cyrkwje našeje knjenje Matthias Grünert je w PančicachKukowje z koncertom zahorił. Foto: Korla Baier

W cistercienskej cyrkwi w delnjołužiskej Nowej Cali je kantor Drježdźanskeje Cyrkwje našeje knjenje Matthias Grünert swoju njedawnu łužisku pišćelowu turu zahajił. Zakónčił pak je wón ju w klóšterskej cyrkwi cistercienskow w Pančicach-Kukowje.

Pančicy-Kukow (CRM/SN). Wot swjedźenja Božeho spěća hač do minjeneje njedźele, piskaše Matthias Grünert na dwaceći koncertach, wopřijacy sto twórbow wšelakich dobow a stilow. Po tym, zo bě wón „serbski dźeń“ w Choćebuzu wuhotował, poda so do Wětošowa, Žylowa a Bórkowow. Tura wjedźeše 50lětneho wuměłca tež do Złeho Komorowa, do Stareje Darbnje a Kóšena hač do Kamjenca a na kóncu do Pančic-Kukowa. W swojim dwurěčnym přinošku w programowym zešiwku bě předsyda spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi dr. Hartmut S. Leipner mjez druhim na to skedźbnił, zo je interpret we Wětošowje wjacore serbske melodije zaklinčeć dał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND