Wulka šansa za hród so skići

srjeda, 22. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). W swojich infor­macijach na minjenym posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady naspomni wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) tež wuslědk njedawneho zetkanja ze zastupjerjemi partnerskeje gmejny Żary w susodnej Pólskej. Wobě gmejnje stej čłon Europskeho zwjazka łužiskich parkow.

W běhu zetkanje wujasni so, zo móhła gmejna Njeswačidło z pomocu partnerskeje gmejny dóstać spěchowanje za wobšěrne wobnowjenje hrodu w Njeswačidle. Kaž SN hižo w měrcu rozprawjachu, je zapodaće a přizwolenje próstwow wo spěchowanje w Pólskej z mjenje běrokratiju zwjazane hač w Němskej a tak poskićuje gmejna Żary gmejnje Njeswači­dło njesebičnu pomoc, kotruž tuta rady přiwza. Kaž Schuster praji, je wobnowjenje hrodu z 2,3 milionami eurow kalkulowane. Tuta suma by so z 80 procentami spěchowała. Tak by zwostał swójski podźěl gmejny we wobjimje 460 000 ­eurow, kotryž pak by so z mnohimi dal­šimi spěchowanskimi kombinacijemi zniži na doskónčne 80 400 eurow. Za­hajić ­móhli wobnowjenske dźěła po lěće 2026, dokelž by potom wšo tak daloko zrjadowane było, pjenjezy schwalene a nadawki wupisane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND