Serbja budu nadal zastupjeni

wutora, 28. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy je hižo dlěje hač dźesać lět zastupowacy wjesnjanosta gmejny Bóšicy. Jara raduje so nad nowymi hrajkanišćemi.  Foto: Milenka Rječcyna Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy je hižo dlěje hač dźesać lět zastupowacy wjesnjanosta gmejny Bóšicy. Jara raduje so nad nowymi hrajkanišćemi. Foto: Milenka Rječcyna

9. junija budu nimo wólbow do Europskeho parlamenta tež wólby gmejnskich a měšćanskich radow. Smy so w někotrych gmejnach wobhonili, što su tam w minjenych pjeć lětach docpěli.

Bóšicy (SN/MiR). Drje najsylniša dopomnjenka Bjarnata Cyža jako naměstny wjesnjanosta w Bóšicach stej pomocnej akciji za Pólsku a Čěsku. Spočatk 2000tych lět je wón zhromadnje z wjesnjanostu Stanijom Ryćerjom pomocne srědki do susodneju krajow wozył. Wšako běše tam woda wulku škodu načiniła. Ze słowjanskim duchom, wutrobitosću a bjez wulkich rozmyslowanjow staj sej wonaj tam přećelow zdobyłoj. „Mi je stajnje wažne, zo tež w Bóšičanskej gmejnje serbske žiwjenje knježi“, Cyž rjekny, „wšako mamy w našich dźewjeć wjesnych dźělach hišće něhdźe połojcu wobydlerjow, kotřiž serbsce rěča abo so k serbskemu žiwjenju wuznawaja.“ W nadawku wjesnjanosty pěstuje wón mjeztym dlěje hač dźesać lěta styki do čěskeje partnerskeje gmejny Srbsko njedaloko Prahi. W awgusće přijědźe składnostnje 650. róčnicy prěnjeho naspomnjenja ­Wětrowa wolejbulowe mustwo wot tam na wopyt do Łužicy.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND