Lěpše wuměnjenja wobornikam

wutora, 28. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wohnjowym wobornikam z Malešec, Budyšinka, Kubšic, Rakec a Bukec su pjatk nowe hašenske awta oficialnje přepodali.  Foto: SN/Bojan Benić Wohnjowym wobornikam z Malešec, Budyšinka, Kubšic, Rakec a Bukec su pjatk nowe hašenske awta oficialnje přepodali. Foto: SN/Bojan Benić

Gmejny zhromadnje nowe wohnjowoborne awta kupili

Bukecy (SN/MWj). W štyrjoch gmejnach Budyskeho wokrjesa – w Malešanskej, Kubšiskej, Rakečanskej a Bukečanskej – smědźa so wot njedawna nad nowym wohnjowobornym hašenskim awtom wjeselić. Ze zhromadnej skazanku su štyri komuny dohromady pjeć hašenskich jězdźidłow kupili. Organizaciju a wob­staranje měješe Bukečanska gmejna na starosći. Tohodla su tam minjeny pjatk nowe jězdźidła zjawnosći předstajili a wobornikam přepodali. Nimo wobstajneho spěchowanja za nakup nowych jězdźi­dłow podpěruje Swobodny stat Sakska tajku zhromadnu skazanku z dalšimi 20 procentami. Tak móžachu kónc lěta 2021 nowe jězdźidła wupisać. W měrcu 2022 dósta firma Magirus z Ulma nadawk, je twarić. Při planowanju su rozdźělne naroki wobdźělenych wohnjowych woborow wothłosowali. Kónc apryla móžachu wobornicy w Malešecach, Budyšinku, Kubšicach, Rakecach a Bukecach swoju nowu techniku přijimać. Cyłkownje inwestowachu za nju 1,8 milionow eurow. Z toho je 810 000 eurow spěchowanja. „Z tym přinošuja wšitcy wobdźěleni k wjetšej wěstoće wobydlerjow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND