×

Powěsć

Failed loading XML...

Ručne sykawy běchu wjeršk jubileja

wutora, 04. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Minjeny kónc tydźenja su w Lěsku, kotryž dźensa městu Grodkej přisłuša, 550. róčnicu prěnjeho naspomnjenja swjećili. Přijěli su sobotu mjez druhim wobdźělnicy zetkanja mopedow SR 2 ze susodneho Slepoho.  Foto: Jost Schmidtchen Minjeny kónc tydźenja su w Lěsku, kotryž dźensa městu Grodkej přisłuša, 550. róčnicu prěnjeho naspomnjenja swjećili. Přijěli su sobotu mjez druhim wobdźělnicy zetkanja mopedow SR 2 ze susodneho Slepoho. Foto: Jost Schmidtchen

Lěsk (JoS/SN). Z mnohimi hosćimi su minjeny kónc tydźenja w Lěsku (Lieskau) pola Grodka 550. róčnicu prěnjeho pisomneho naspomnjenja swjećili. Wobšěrny dwudnjowski program wobsahowaše tohorunja serbske stawizny wsy, kotraž dźensa městu Grodkej přisłuša. Wosebity powabk na swjedźenišću bě historiske wohnjowoborne jězdźidło z dołhim rěblom, na kotrehož wjeršku běchu wótřerěčaki přičinjene. Mjez druhim witachu Grodkowsku wyšu měšćanostku Christine Herntier a delegaciju z Liškowa pola Finsterwaldy, ke kotremuž wudźeržuja přećelske styki.

Přijěli su sobotu wobdźělnicy zetkanja mopedow SR 2 ze susodneho Slepoho. Šoferojo wobdźělichu so na zabawnych wubědźowanjach z piwowymi karanami. Woblubowane běchu tež jězby z konjacym zapřahom po wsy a po susodnym parku. Najwšelakoriše stawizniske informacije sposrědkowachu při tym čłonojo dźěłoweho zjednoćenstwa za chroniku. Woni běchu z akribiskim dźěłom wustajeńcu wo Lěsku zestajili. Překwapjenka běše pohladnica składnostnje jubileja, kotruž je Grodkowski grafikar Norbert Anspach naćisnył.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND