Jana Chlebničeka počesćili

srjeda, 05. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 100lětneho wobstaća wohnjoweje wobory kaž tež kapały wohnjowych wobornikow w Bošecach, wuznamjenichu Helmuta Grafa (nalěwo) za jeho wulke zasłužby w spěchowanju hudźby. Postumne myto za zemrěteho, wjelelětneho dirigenta kapały Jana Chlebničeka je jeho wudowa Marka Šramina přijimała. Foto: Werner Lindner Na swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 100lětneho wobstaća wohnjoweje wobory kaž tež kapały wohnjowych wobornikow w Bošecach, wuznamjenichu Helmuta Grafa (nalěwo) za jeho wulke zasłužby w spěchowanju hudźby. Postumne myto za zemrěteho, wjelelětneho dirigenta kapały Jana Chlebničeka je jeho wudowa Marka Šramina přijimała. Foto: Werner Lindner

Bošečanscy wohnjowi wobornicy z kapału 100lětne wobstaće woswjećili

Bošecy (WL/SN). Hnydom dwaj jubilejej woswjećichu Bošečenjo zańdźeny pjatk. Tamniša gmejnska wohnjowa wobora kaž tež kapała wohnjowych wobornikow, kotraž je tež pod mjenom „Bošečanscy dujerjo“ znata, přeprosyštej na zhromadny swjedźeń składnostnje 100lětneho wobstaća do swjedźenskeho stana. Robert Mirtschin, nawoda wohnjowych wobornikow, zeznajomni publikum jara žiwje ze stawiznami wobeju jubilarow. Při tym złožowaše so na publikaciju „100 lět wohnjowa wobora a kapała wobornikow“, stawiznopis awtora Sebastiana Fuchsa, kotryž běše z wulkej prócu a akribiju wšitke fakty za knihu rešeršował a hromadźił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND