Wosebita městnosć za wuknjenje

srjeda, 05. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na wotewrjenje wustajeńcy z titulom „Zamjelčane“ we Wojerowskej Starej radnicy spočatk meje, běše tež sakski sakski społnomócnjeny za wuhnatych a pózdnich wusydlencow dr. Jens Baumann (srjedźa) přichwatał.  Foto: Wojerecy/Corinna Stumpf Na wotewrjenje wustajeńcy z titulom „Zamjelčane“ we Wojerowskej Starej radnicy spočatk meje, běše tež sakski sakski społnomócnjeny za wuhnatych a pózdnich wusydlencow dr. Jens Baumann (srjedźa) přichwatał. Foto: Wojerecy/Corinna Stumpf

We Wojerowskej Starej radnicy nadeńdźe wopytowar wot spočatka meje wosebitu wustajeńcu z titulom „Zamjelčane“. Wona tematizuje ćěkanje a wuhnaće po Druhej swětowej wójnje.

Wojerecy (AK/SN). Wustajeńca je zhromadna iniciatiwa sakskeho społnomócnjeneho za wuhnatych a pózdnich wusydlencow dr. Jensa Baumanna kaž tež Krajneho zwjazka za wuhnatych a pózdnich wusydlencow w Sakskej/Šleskej Hornjej Łužicy, informuje Corinna Stumpf, sobudźěłaćerka zjawnostneho dźěła měšćanskeho zarjadnistwa we Wojerecach. „Přeprošujemy wosebje wučerjow, zo bychu tutón wustajeńcu w škleńčanym dworje Stareje radnicy ze šulerjemi jako wosebitu městnosć za wuknjenje wužiwali“, wona wuzběhnje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND