Stara kowarnja prózdninski dom

štwórtk, 13. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
130 lět stary čerwjenocyhelowy dom w Lejnje (Geierswalde) běše něhdy bydlenje třoch generacijow kowarjow. Dźensa je „Stara kowarnja“ wočerstwjenišćo, w kotrymž dowolnicy rady při Lejnjanskim jězorje přebywaja. Foto: Alfons Handrik 130 lět stary čerwjenocyhelowy dom w Lejnje (Geierswalde) běše něhdy bydlenje třoch generacijow kowarjow. Dźensa je „Stara kowarnja“ wočerstwjenišćo, w kotrymž dowolnicy rady při Lejnjanskim jězorje přebywaja. Foto: Alfons Handrik

Maš drje lědma někoho, kotryž njeznaje Lejno, wjes mjez Budyšinom a Kamjencom. Zo pak maš na sewjernej hranicy Budyskeho wokrjesa wjes ze samsnym mjenom, je mjenje znate. Je to němski Geierswalde.

Wjes ze swojimi dźensa 320 wobydlerjemi zhladuje na 450lětne stawizny prěnjeho naspomnjenja. Runje tak zajimawe kaž wuwiće rjemjeslnistwa we wsy su šulske cyrkwinske stawizny. Cyrkej, kotraž bu 1679 na městnje tamnišeje drjewjaneje natwarjena, njeměješe tehdy wěžu. Tutu přitwarichu hakle kónc 18. lětstotka. Hdyž započachu 1910 brunicu wudobywać, hładźina dnowneje wody spadny a cyrkwina wěža so na zapad nachili. Z wotpowědnymi twarskimi naprawami zaručichu, zo wěža njepadnje. Tuž steji wona hišće dźensa a je křiwej wěži w Pisy podobna. W lěće 1884 bě Lejno ryzy serbska wjes. Wot 395 wobydlerjow bě 387 Serbow. Srjedź 20. lětstotka hišće 225 ludźi serbsce rěčeše a 61 žonow chodźeše wšědnje w narodnej drasće. Před 20 lětami běchu to jeničce hišće štyri. Wšitke su mjeztym zemrěli.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND