Mašiny made in Dźěžnikecy

wutora, 18. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Ekskluziwnej atrakciji wernisaže wustajeńcy wo wažnym kapitlu hornjołužiskich industrijnych stawiznow běštej syčomłóćawje E 175 a E 512 (wotprawa). „Aktiwnej“ mašinje móžachu jenož hosćo wotewrjenja wobdźiwać.  Foto: Bosćan Nawka Ekskluziwnej atrakciji wernisaže wustajeńcy wo wažnym kapitlu hornjołužiskich industrijnych stawiznow běštej syčomłóćawje E 175 a E 512 (wotprawa). „Aktiwnej“ mašinje móžachu jenož hosćo wotewrjenja wobdźiwać. Foto: Bosćan Nawka

Wustajeńca wo w Hornjej Łužicy zhotowjenych syčomłóćawach

Hornja Hórka (SN/bn). Syčomłóćawy made in Dźěžnikecy běchu – a zdźěla hišće su – po cyłym swěće wužiwane ratarske mašiny. Po informacijach Christiny Lehnert, bywšeje zamołwiteje za předań do sewjerneje Europy tehdyšeho kombinata Ludowy zawod (VEB) Fortschritt, eksportowachu je do „wjace hač 50 krajow“, předewšěm do „tak mjenowaneho socialistiskeho bratroweho wukraja“, ale na přikład tež do Bliskeho ranja a do Chiny. Wjeršk docpě produkcija w 1980ych lětach, jako dźěłachu w tworni Biskopicy/Dźěžnikecy dohromady něhdźe 7 000 přistajenych, třećina z nich w Dźěžnikecach; za čas jako VEB zhotowichu tam cyłkownje nimale 100 000 syčomłóćawow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND